Halthedsundersøgelse

Enhver halthedsudredning tager udganspunkt i den enkelte patient.

Inden undersøgelsen af hesten går igang, er det vigtigt at notere alle observationer ejeren har gjort sig, for at kunne skabe sig et ordentligt helhedsindtryk af hesten.

Næste trin i undersøgelsen er gennemgang af hesten fra A-Z. Findes der varme, hævelse eller ømheder, der kan relateres til en smerte, der giver sig til udtryk, ved at hesten halter.

Når hesten er undersøgt, ses den som regel blive mønstret. Dette sker oftest på hårdt og blødt underlag, samt på lige og buet (longering) spor. Bøjeprøver i forbindelse med mønstringen vil afsløre, om en lavgradig smerte forværres ved øget belastning på led og omkringliggende strukturer.

Når smerten og haltheden er bekræftet, gælder det om at lokalisere smertens oprindelse. Dette gøres som regel ved lokal- og ledningsanalgesier (ledningsblokade). Princippet er, at dyrlægen bedøver en nerve på hestens ben, indtil hesten ændrer gangen eller bliver haltfri. Er hesten blevet haltfri via en ledningsblokade, taler vi om en positiv blokade.​

På baggrund af en positiv ledningsblokade, kan dyrlægen specifikt lede efter en skade i den region på benet, hvor smerten stammer fra. Dette gøres ved hjælp af røntgen og ultralyd.

Afhængig af omfang og udbredelse af skaden bliver hesten behandlet og hjemsendt. Om nødvendigt bliver der udarbejdet individuelle genoptræningsprogrammer, som ejeren kan genoptræne sin hest efter.

Klik her for at se hvordan du kan komme i kontakt med os såfremt din hest er blevet halt og du ønsker at få den halthedsundersøgt.​​

Kontaktoplysninger

Kasernens Hesteklinik

Kommandantvej 32

4700 Næstved

Telefon: 57 64 10 33

E-mail: mail@hesteklinik.dk