Fjernelse af kastrationsar

På senere tid har arvævsdannelser efter kastration fået meget opmærksomhed, da det i flere tilfælde har vist sig, at give problemer hos vallaker.

Arvævet, der dannes, hæfter fra området, hvor sædstrengen er skåret over og kan enten hæfte til væv (fedt og muskler) omkring eller til huden i pungen eller penis. Ved bevægelse strammer arvævet og der opstår et træk i sædstrengen, hvilket medfører at den muskel som løber sammen med sædstrengen, spændes. Dette kan skabe et ubehag hos vallakken, som kan ydre sig på mange forskellige måder: stiv/nedsat bagbensaktivitet, at hesten ikke skafter ud ved urinering, og ved undersøgelse af kastrationsområdet fås en voldsom reaktion.

Arvævet fjernes i fuld narkose og sårene lades stå åbne til drænage.

Motion er meget vigtig efter operationen og en stor del af genoptræningen, da det mindsker risikoen for nyt arvæv opstår. Vi anbefaler at hesten allerede dagene efter operation kan komme på almindelig fold, og efter ca en uge kan ridning påbegyndes. Du som ejer modtager selvfølgelig et individuelt genoptræningsprogram for din hest, sammen med at hesten hentes efter operationen.​

Kontaktoplysninger

Kasernens Hesteklinik

Kommandantvej 32

4700 Næstved

Telefon: 57 64 10 33

E-mail: mail@hesteklinik.dk